PublicCare

     კომპანია ფაბლიქ ქეარი დაარსდა 2017 წელს, მისი მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ინოვაციური სამედიცინო დანიშნულების საგნების იმპორტი საქართველოში.

 

 

თქვენს მიერ მითითებული პარამეტრებით განცხადება არ მოიძებნა