მოიძებნა 23 განცხადება
ამინოქუელანტ Ca
- ამინოქუელანტ®- Ca შეიცავს L-α-ამინომჟავებს,რომლებიც მცენარეში ასტიმულირებენ კალციუმის
ამოძრავების პროცესებს - ფოტოსინთეზს,ტრანსპირაციას და ა.შ.
- ამინომჟავებისა და კალციუმის სიმბიოზის
საფუძველზე ფორმირდება ბიო-აქტიური კომპლექსები, რომლებიც თავის მხრივ ამაღლებენ
მისი შთანთქმისა და გადაადგილების პროცესებს.
- ამინოქუელანტ®- Ca ასევე შეიცავს ბორს, რომელიც ამინომჟავებთან ერთად აქტიურად არის ჩართული
ბიო-აქტიურ კომპლექსებში - ბორის ოპტიმალური რაოდენობა მცენარეში ხელს უწყობს კალციუმის უკეთ გადაადგილებას.
- ამინომჟავები ასტიმულირებენ ბაგეების გახსნას,
რაც აძლიერებს წვენის მოძრაობას ქსილემაში -
ძირითად «მაგისტრალზე», რომელზეც კალციუმი და
ბორი გადაადგილდება.აგროცენტრი ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში
40 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: აგროცენტრიაგროცენტრი
ამინოქუელანტ მაინორსი ...
ამინოქუელანტ მაინორსი - Amino quelan-minorsმიკროელემენტების კომპლექსი ამინოქუელანტების სერიიდანგამოიყენება მცენარის სტაბილური ზრდა - განვითარებისთვის, გამოიყენება  ფერტიგაციით და ფოთლოვანი გამოკვებით. თავსებადია სხვა მკვებავებთან.მცენარეს ზრდა-განვითარებისათვის ესაჭიროება მიკროელემენტები დაბალიკონცენტრაციით. მეტიც, მცენარეს სჭირდება ყველა მიკროელემენტი სწორიფიზიოლოგიური ფუნქციონირებისათვის (სტრესის არ არსებობა).გამოყენების უპირატესობა:ყველა აუცილებელი ელემენტი, მცენარეს სჭირდება გარკვეული პროპორციულობით. კონკრეტული მიკროელემენტის კონცენტრაცია ნიადაგში იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც თითოეული მიკროელემენტის თანაფარდობა სხვა ელემენტებთან. ამინოქუელანტ® – მინორსი შეიცავს ფერმენტატიული ჰიდროლიზით მიღებულ ყველა აუცილებელ ამინომჟავასა და მიკროელემენტს. ეს არის ძალიან ეფექტური სტრესის კორექტორი მრავალგვარიდეფიციტის დროს. სტრესისა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ფიზიოლოგიური დარღვევები მცენარეში. ამას გარდა, მხოლოდ ერთი ელემენტის დეფიციტის კორექტირებას შეიძლება მოჰყვეს სხვა ელემენტის დეფიციტი (მაგ: რკინის დეფიციტის კორექტირებას, შეიძლება მოჰყვეს მანგანუმისა და თუთიის დეფიციტი).
40 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ფიტოსპორინი-მ
ფიტოსპორინი-უნივერსალურია მცენარის სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის სოკოვაი და ბაქტერიული დაავადებების წინააღმდეგ.(ფიტოფტორა,სიდამპლე ფესვის და ფოთლის,ნაცარი და სხვა)10გრ-10ლიტრ წყალში
4 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
კორნევინი 10გრ
კორნევინიფესვების სტიმულატორი10გრ.-10ლიტრ წყალში
8 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ეპინ ექსტრა
ეპინ ექსტრა.უნივერსალური ანტისტრესული ადაპტოგენი.ეფექტურად იცავს მოყინვის და სიცხეებისგან მცენარეს.აღადგენს დაზიანებულ მცენარეს.იხსნება 1მლ-5ლიტრ წყალში
5 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ამინოქუელანტ K pH low
ამინოქუელანტ K  -   დაბალი pH ამინოქუელანტების სერიიდან.     გამოიყენება ნაყოფის ზომაში ზრდისთვის, კარგი შეფერილობისთვის, ნაყოფში შაქრიანობის მომატებისთვის და ადრეული სიმწიფისთვის.  გამოიყენება  ფერტიგაციითა და ფოთლოვანი გამოკვებით. თავსებადია სხვა მკვებავებთან.ამინოქუელანტ® – K დაბალი рН ეს არის წყალში ხსნადი პროდუქტი რომლის рН 4-5 პუნქტით უფრო დაბალია ვიდრე სხვა კალიუმიანი პრეპარატების рН.მაღალი (ტუტე) рН სწრაფად შლის (ანადგურებს) 100-ზე მეტ ცნობილ პესტიციდს. თავად კალიუმი წარმოადგენს ტუტე მეტალს. აქედან გამომდინარე, კალიუმის შემცველი პრეპარატები ტრადიციულად მაღალი ტუტე рН ხასიათდებიან. შესხურებისას ეს წარმოადგენს პრობლემას, რადგან მცენარეთა
დაცვის საშუალებების უმრავლესობას, სტაბილური და ეფექტური მოქმედებისათვის ესაჭიროებათ ნეიტრალური ან მჟავე рН.სწორედ ამიტომ, შემუშავდა ამინოქუელანტ® – K
დაბალი рН, კალიუმის მაღალი შემცველობით, თავისუფალი ამინომჟავებით და 7,2 рН-ით. ეს
უწყობს ხელს ხსნარის рН ნეიტრალურ დონემდე შენარჩუნებას. ამინოქუელანტ® – K დაბალი
рН გმოცდილია 50-ზე მეტ მცენარეთა დაცვის საშუალებასთან, ზრდის რეგულატორებთან,
ბიოსტიმულიატორებთან და მცენარეთა კვების საშუალებებთან. შედეგად პროდუქტს არ
შეუქმნია არანაირი პრობლემა თავსებადობასთან დაკავშირებით. ამინოქუელანტ® – K დაბალი рН ხსნადია ექსტრემალურად ხისტ წყალშიც კი, რომელიც ხასიათდება მაღალი შემცველობის
მარილებით, კალციუმით და მაგნიუმით. ამინოქუელანტ® – K დაბალი рН იყენებს კალიუმისა
და L-α-ამინომჟავების სინერგიზმის უპირატესობას: - L-α-ამინომჟავისა და კალიუმის ბიო-აქტიური
კომპლექსის წარმოქმნის წყალობით, კალიუმი გაცილებით უკეთ შეითვისება მცენარის მიერ;
- L-α-ამინომჟავები და კალიუმი ჩართულნი არიან ოსმორეგულაციის, ბაგეების დახურვა-გაღებისა და ფოტოსინთეზის დაჩქარების პროცესში. - L-α-ამინომჟავები და კალიუმი მოქმედებენ ნაყოფის მომწიფებასა და ხარისხის ამაღლებაზე. - L-α-ამინომჟავები და კალიუმი უშუალოდ აუმჯობესებენ მცენარის სტრესთან ბრძოლისა და სტრესიდან გამოყვანის პროცესს.
ამინოქუელანტ®–Kდაბალი рН გამოყენების შედეგად: - იზრდება ნაყოფის ზომა; - ნაყოფი გამოირჩევა ერთგვაროვანი ზომით; - ადგილი აქვს ადრეულ მომწიფებას; - ნაყოფი გამოირჩევა კარგი შეფერილობით; - მაღალია შაქრების შემცველობა. აგროცენტრი ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში
40 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: აგროცენტრიაგროცენტრი
აგროვიტა უნივერსალი 0,...
უნივერსალური ჰუმინურ-ორგანული სასუქი "აგროვიტა"

გამოიყენება ყველა სახის მცენარის გამოკვებისთვის, ნებისმიერი ნიადაგურ-კლიმატური რეგიონისათვის, მცენარის განვითარების ყველა ფაზაში - თესლის დამუშავებიდან ვეგეტაციის ბოლომდე და ნიადაგის განოყიერებისთვის მოსავლის აღების შემდეგ ან ადრე გაზაფხულზე. წარმატებით გამოიყენება "ორგანულ" მიწათმოქმედებაში, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებაში. ახასიათებს ზრდის სტიმულაციის ეფექტი და ფუნგიციდური თვისებები.

თანაფარდობის შერჩევა "სასუქი-წყალი" ხდება განსახორციელებელი ამოცანიდან გამომდინარე თანდართული ინსტრუქციის მიხედვით.

1. ფესვიდან კვება - 0,5 – 1,0 % წყალხსნარი
2. ფოთლოვანი კვება - 0,2 – 0,5% წყალხსნარი
3. ნიადაგის განოყიერება - 4-5 ლ. ჰა -ზე
4. ჩითილების, ნერგების, ბოლქვების ჩალბობა -1,0% წყალხსნარი
5. თესლის დამუშავება - 1,0 % წყალხსნარი
6. დეკორატიული ყვავილების გამოკვება

რეკომენდირებულია ვეგეტაციის განმავლობაში 3-4 ჯერადი გამოყენება. ხელს უწყობს მცენარის ზრდას და განვითარებას, აძლიერებს იმუნიტეტს.
შემადგენლობა: ორგანული ნაერთების (C) საერთო შემცველობა >15%, საერთო აზოტი (N)>3.0%, ფოსფორი (P) >2.3%, კალიუმი (K) >1.6%, PH >8.5

აჩქარებს თესლის გაღივებას, ნერგის გადარგვისას აუმჯობესებს გახარების ხარისხს, აძლიერებს ფესვთა სისტემას, ხელს უწყობს ნივთიერებათა ცვლის ინტენსიფიკაციას და საკვები ელემენტების შეთვისებას;

უზრუნველყოფს მოსავლიანობის ამაღლებას, მომწიფების დაჩქარებას.

მოხმარების წინ შეანჯღრიეთ.
6.50 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
კირი თხევადი
შემათეთრებელი ხის ძირებისთვის (კირი)მოცულობა:3ლიტრიიხსნება 2-3ლიტრ ცივ წყალშიაკეთებს 15-20ხეს. 
10 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ნიმის ზეთი
ნიმის ზეთი 500მლ.ბიო ინსექტო-აკარაციდი500მლ-იხსნება 50ლიტრ წყალში
46 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
მინი სათბური
30*19სიმაღლე 14სმ,
5 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ორგანიკა
ორგანიკა-100% ბიო-ორგანული კვება თქვენი მცენარისთვის.თესლის ჩასალბობად საჭიროა გამოვიყენოთ სასუქის 1-2%-იანი ხსნარი;ფესვური გამოკვებისას – 1 ლიტრი სასუქი გახსენით 50-100 ლიტრ წყალში და დაუსხით მცენარეებს 2-4-ჯერ 15-20-დღიანი ინტერვალით;ფოთლოვანი გამოკვებისას – 1 ლიტრი სასუქი გახსენით 100-150 ლიტრ წყალში და შესხურდეს მცენარეებს 3-4-ჯერ 10-15-დღიანი ინტერვალით.
7 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
საპრო-აგრო 10ლ
ეკოლოგიურად სუფთა ნატურალური ბიო სასუქი.საპრო-აგრო წარმოადგენს უნივერსალურ ეკოლოგიურად სუფთა ბიო სასუქს, რომელიც მრავალი პოზიტიური თვისებით გამოირჩევა: ნიადაგში ჰუმუსის აღდგენა, ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესება და ნემატოდებისაგან დაცვა, მოსავლიანობის და ნაყოფის ხაარისხის ამაღლება. გამოიყენება როგორც ღია ასევე დახურულ გრუნტში.
საპრო-აგრო არის ლატვიური ტორფის და საპროპელის კოლოიდის (ტბის ლამის) ნაზავი. საპროპელი შეიცავს უმდიდრეს კომპლექსს: ნატურალური ვიტამინების, ამინომჟავების, მიკროელემენტების და ბაქტერიების, რომლებიც ხელს უწყობს ნიადაგში ჰუმუსის სწრაფ ჩამოყალიბებას, ააქტიურებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესს და აღადგენს ნიადაგის ნაყოფიერებას. არ ტოვებს მავნე ნარჩენებს. ტორფი ქმნის ნიადაგის სტრუქტურას, აუმჯობესებს ჰაერაციას, ამაღლებს და ინარჩუნებს ტენიანობას, ამდიდრებს ჰუმუსური მჟავებით.
საპრო-აგრო ამაღლებს მცენარის იმუნიტეტს გარემო არახელსაყრელი პირობების მიმართ, იცავს ნემატოდებისგან, ანეიტრალებს ნიადაგში რადიონუკლეოდებს, მძიმე მეტალებს, პესტიციდებს, მარილების მავნე ნარჩენებს. იწვევს მოსავლიანობის 20-40% ზრდას, პროდუქტის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მკვეთრ გაუმჯობესებას. (უკეთესი გემო, შესახედაობა, ვიტამინებით გამდიდრება).
საპრო-აგრო გაცილებით აღემატება ნაკელის მაჩვენებლებს. ნაკელისგან განსხვავებით არის სტერილური და არ გააჩნია უარყოფითი თვისებები: ნიადაგის დაბინძურება, ფესვების დაზიანება, სარეველა ბალახის ამოსვლა და სხვა. რასთან ბრძოლაც დამატებით ხარჯებს იწვევსეკოლოგიურად სუფთა საპროს–აგრო  წარმოადგენს უნივერსალურ პროდუქციას. მისი გამოყენება შეიძლება ყველა მცენარისათვის,საკმაოდ ეფექტურია ასევე სათბურებში, სანერგე მეურნეობებში, დეკორატიული და ფოთლოვანი კულტურებისთვის, (ყვავილების, ბოსტნეულის , ბაღჩეულის , ხილის, მწვანილის, მარცვლოვანი კულტურების, ვაზის და ა. შ.)შეიძლება ითქვას, რომ აგრო–საპროს შეგვიძლია ვუწოდოთ არა  ბიო– სასუქი, არამედ ის არის ბიოლოგიურად აქტიური საფუძველი ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების და მასში ჰუმესის წარმოშობის.საპრო–აგროს შემადგენლობა:აზოტწარმომქმნელი და ნიტრომაფიქსირებელი ბაქტერიები.ნატურალური  წყალში ხსნადი ვიტამინები: კაროტინი (პროვიტამინი A)  B1, B2, B3, B5, B6, B12, E, C, D, P და ფოლიუმის მჟავა.16 წყალში ხსნადი ნატურალური ამინომჟავები: გისტიდინი, გლუტამინის მჟავა, გლიცინი, ვალინი, არგინინი, ასპარიგინის მჟავა, ალანინი, სერინი, ლეიცინი, იზოლეიცინი, ფენილალანინი, ტიროზინი, ლიზინი, მეტიონინი, ტრეონინი, ცისტინი.ნატურალური ფერმენტები: კატალაზი, პეროქსიდაზი, რედუკტაზი, პროტეაზი.ჰუმინური კომპლექსი: ჰუმინო და ფულვომჟავები.მიკრო და მაკრო ელემენტები: Mn, Cu, B, Zn,Mg, Mo, Si(სილიციუმი), Ca(კალციუმი),FFe(რკინა). ბაქტერიები რომლებიც აჩქარებს ნიადაგში ჰუმუსის ჩამოყალიბებას.აზოტი (N)არანაკლებ-10000 მგ/კგ. ფოსფორი (P)არანაკლებ-500 მგ/კგ. კალიუმი (K)არანაკლებ-600 მგ/კგ. ორგანული ნახშირწყალი (C) 40 %. ორგანული ნივთიერებები (OM) არანაკლებ-75 %. ტენიანობა-70 %. ელექტრო გამტარობა (EC) < 0.8 მშ/ცმ.მჟავიანობა (PH) 5,5-6,5.არ შეიცავს ხელოვნურ ჰორმონებს, ГМО , პათოგენურ ნემატოდებს, ინდუსტრიულ ნარჩენებს, სარეველათა ოჯახის წარმომადგენლებს.გამოყენების რეკომენდაცია: შეურიოთ 1 წილი საპრო აგრო 4 – 7 წილ მიწას და დავთესოთ ან დავრგოთ. უკეთესია თუ ნაზავს დავამატებთ ტორფს ან პერლიტს, ნიადაგის მდგომარეობის მიხედვით. საპრო-აგრო რეკომენდირებულია და ძალზედ ეფექტურია გამოიყენოთ ქიმიური სასუქებისაგან Gგამოფიტულ, Eეროზირებულ, დამლაშებულ, ქვიშიან, ნემატოდებიან, ცენტრალურ მაგისტრალებთან ახლოს და ინდუსტრიულ ზონებში მდებარე დაბინძურებულ ნიადაგებზე.
15 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ბიოდეპოზიტ-ელექსირი 12...
ბიოდეპოზიტ ელექსირი არის 100%-ით ნატურალური თხევადი ორგანული სასუქი, ე.წ. ჰუმუსური კონცენტრატი, მცენარეთა ზრდის სტიმულატორი, ეკოლოგიურად სუფთა, წყალში ხსნადი. Dდამზადებული უმაღლესი ხარისხის ლატვიური ტორფისგან, შეიცავს ჰუმინო და  ფულვო მჟავეების, ამინომჟავების, მიკრო და მაკრო ელემენტების ბალანსირებულ კომპლექს.ელექსირის ეფექტურობა:უზრუნველყოფს მოსავლიანობის ამაღლებას, აჩქარებს მომწიფებას; იწვევს ნიადაგის მიკროფლორის სტიმულაციას და ჰუმუსის წარმოქმნა–აღდგენას; ამცირებს და ანეიტრალებს შხამქიმიკატების კონცენტრაციას; საგრძნობლად ამაღლებს  მცენარის იმუნიტეტს დაავადებისადმი, ასევე შეწამვლის შედეგად მიღებული სტრესებისადმი და ექსტრემალური კლიმატური პირობებისადმი; სპეციალური ბუნებრივი დანამატების საშუალებით ფლობს დამატენიანებელ და წებოვან(ფოთოლზე) ფუნქციას. აჩქარებს თესლის გაღვივებას, ნერგის გადარგვისას აუმჯობესებს გახარების ხარისხს; აძლიერებს ნიადაგში არსებულ მიკრო ორგანიზმების ზრდას და ააქტიურებს მათ მოქმედებას; კრავს მძიმე მეტალებს მცენარისთვის მიუღებელ ფორმებში; ამაღლებს მინერალური სასუქების ეფექტურობას ;მისი გამოყენება განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთ ნიადაგებზე, რომლებიც შეიცავენ ჰუმუსის მცირე რაოდენობას; ქვიშიან, თიხიან ნიადაგებზე;  ნიადაგებზე, რომლის მჟავიანობა მაღალია; ინტენსიური მორწყვის შედეგად მიღებულ მარილიან ნიადაგებზე; ნიადაგზე რომლის სტრუქტურა დარღვეულია; ეროზირებულ და გაეწრებულ ნიადაგებზეშემადგენლობა:• აზოტი (N)-0.26%• კალიუმი (K)-0.73%• კალციუმი (Ca)-16300 მგ/კგ.• ცინკი (ZN)-17 მგ/კგ.• მანგანუმი (MN) -7.4 მგ/კგ.• ორგანული ნივთიერებები (OM)-39.4%• სპილენძი (CU)-12 მგ/კგ.• ფოსფორი ( P)-0.012%.• სილიციუმი (SI)-0.022.• რკინა (FE)-1600 მგ/კგ.• ბორი ( B)-0.001%.• მაგნიუმი (MG)-2800 მგ/კგ.• მოლიბდენი(MO)-0.002%• ჰუმუსის მჟავა-123 გ/ლ (თხევად ფორმაში).ბიოდეპოზიტ–ელექსირის მოხმარებiს წესები და ხარჯვითი ნორმა:12 მლ. ბიოდეპოზიტ–ელექსირი იხსნება 20ლიტრ წყალში,ჰუმინო მჟავების კონცენტრაციით 0,006გრ/ლ (0,06% ხსნარში). იგი გამოიყენება ყველა სახის მცენარის გამოკვებისთვის , ნებისმიერი ნიადაგურ–კლიმატურ პირობებში,  მცენარის განვითარების ყველა ფაზაში თესლის დამუშავებიდან  – ვეგეტაციის ბოლომდე, ფესვური და ფოთლოვანი მორწყვის სახით. ასევე რეკომენდირებულია ნიადაგის მორწყვა-შესხურება გვიან შემოდგომას  ან ადრე გაზაფხულზე . ელექსირის გამოყენება შეიძლება კომპოსტის დასამზადებლად თანაფარდობა 1:1000 ლ. ასეთი სახით მიღებული კომპოსტი მდიდარი იქნება ჰუმინური ნივთიერებებით, რაც უზრუნველყოფს მოსავლიანობის ზრდას.ელექსირის გამოყენება შეიძლება ჰერბიციდებთან, ფუნგიციდებთან, კონტაქტური(სპილენძი...),ინტექსიციდებთან და სხვა შესაწამლ პრეპარატებთან,ამცირებს საწამლი პრეპარატების ხარჯს 10-15%-ით. არაა რეკომენდირებული ელექსირის გამოყენება  ქლორის შემცველ პრეპარატებთან.სასურველია გაიხსნას: წყაროს, მდინარის, ჭის ან გამოხდილ წყალში.ბიოდეპოზიტ ელექსირი არის სრულიად უსაფრთხო, არ იწვევს მწვავე ტოქსიკურ მოწამვლას, არის არაალებადი და არაფეთქებადი. მოხმარების წინ შეანჯღრიეთ.შესაძლებელია ელექსირის გამოყენება მინერალურ სასუქებთან ერთად. ამაღლებს  სასუქიდან, მცენარის მიერ საკვებ ნივთიერებათა შეთვისების უნარს. ამცირებს მინერალური სასუქების შესატან ნორმას 60-80 % - ით.განსაკუთრებით ეფეტურია ბიოდეპოზიტ ელექსირისა და საპრო აგროს ერთობლივი გამოყენება,რადგან საპრო აგრო ქმნის ნიადაგში კვების არეს,მცენარის სრულყოფილი და ჯანმრთელი განვითარებისთვის, აჩქარებს ჰუმუსის წარმოქმნა-გამრავლებას, ხოლო ელექსირი აჩქარებს ნივთიერებათა ცვლას და უზრუნველყოფს სწრაფ ზრდას(მომწიფებას).
3 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ტორფი 10ლიტრინი
ლატვიური უმაღლესი ხარისხის ტორფის სუბსტრატი ხელს უწყობს ჩითილების სწორ და სწრაფ განვითარებას, შესაბამის საჩითილე ჭურჭელში(კასეტები,ჭიქები და სხვა). სუბსტრატი შეიცავს ყველა საჭირო მიკრო–მაკრო ელემენტებს, სასუქს–NPK, ხელს უწყობს ტენის შენარჩუნებას და უზრუნველყოფს ჰაერაციას, რაც უადვილებს მცენარეს ადვილად მიიღოს სწრაფი და ჯანმრთელი ზრდისთვის საჭირო ელემენტები. ასევე რეკომენდირებულია, დეკორატიული მცენარეების და ყვავილების სუბსტრატში გაზრდა, განვითარება.NORD AGRI SIA ტორფი 10 ლ (ნორდ აგრი სია)შემადგენლობა: ორგანული ნივთიერება – ტორფი 90% . სასუქის რაოდენობა – 1,2კგ/მ3 .სასუქი PGmix - NPK 18:10:20. PH : 5,5-6,5. ფრაქცია 0-20მმ . ტენიანობა – 70%.ელექტროგამტარობა 30–80. სიმკვრივე – 214 კგ/მ3. მიკრო ელემენტები: კალციუმი, რკინა, მაგნიუმი და სხვა...პრეპარატული ფორმა: მყარი (ფხვიერი )გამოყენების ინსტრუქცია: ჩითილის გამოსაყვან ჭურჭელში (კასეტები, ჭიქები, ბუნკერები , ქოთნები...) ჩაყარეთ ტორფი და დათესეთ ბოსტნეული(კიტრი, პომიდორი,წიწაკა და სხვა) ბაღჩეული( საზამთრო, ნესვი და სხვა) მორწყეთ (შეასხურეთ ბიოდეპოზიტ ელექსირით) თვეში 2-3 ჯერ.. ასევე დეკორატიული მცენარეების და ყვავილების დათესვა, დარგვა. ჩაყარეთ ქოთანში ტორფი და დათესეთ ან ჩარგეთ  მცენარე. მორწყეთ,(შეასხურეთ ბიოდეპოზიტ ელექსირით) თვეში 2-3 ჯერ.
15 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ტორფი 50ლიტრინი
NORD AGRI SIA ტორფი 50 ლ (ნორდ აგრი სია)ლატვიური უმაღლესი ხარისხის ტორფის სუბსტრატი ხელს უწყობს ჩითილების სწორ და სწრაფ განვითარებას, შესაბამის საჩითილე ჭურჭელში(კასეტები,ჭიქები და სხვა). სუბსტრატი შეიცავს ყველა საჭირო მიკრო–მაკრო ელემენტებს, სასუქს–NPK, ხელს უწყობს ტენის შენარჩუნებას და უზრუნველყოფს ჰაერაციას, რაც უადვილებს მცენარეს ადვილად მიიღოს სწრაფი და ჯანმრთელი ზრდისთვის საჭირო ელემენტები. ასევე რეკომენდირებულია, დეკორატიული მცენარეების და ყვავილების სუბსტრატში გაზრდა, განვითარება.შემადგენლობა: ორგანული ნივთიერება – ტორფი 90% . სასუქის რაოდენობა – 1,2კგ/მ3 .სასუქი PGmix - NPK 18:10:20. PH : 5,5-6,5. ფრაქცია 0-20მმ . ტენიანობა – 70%.ელექტროგამტარობა 30–80. სიმკვრივე – 214 კგ/მ3. მიკრო ელემენტები: კალციუმი, რკინა, მაგნიუმი და სხვა...პრეპარატული ფორმა: მყარი (ფხვიერი )გამოყენების ინსტრუქცია: ჩითილის გამოსაყვან ჭურჭელში (კასეტები, ჭიქები, ბუნკერები , ქოთნები...) ჩაყარეთ ტორფი და დათესეთ ბოსტნეული(კიტრი, პომიდორი,წიწაკა და სხვა) ბაღჩეული( საზამთრო, ნესვი და სხვა) მორწყეთ (შეასხურეთ ბიოდეპოზიტ ელექსირით) თვეში 2-3 ჯერ.. ასევე დეკორატიული მცენარეების და ყვავილების დათესვა, დარგვა. ჩაყარეთ ქოთანში ტორფი და დათესეთ ან ჩარგეთ  მცენარე. მორწყეთ,(შეასხურეთ ბიოდეპოზიტ ელექსირით) თვეში 2-3 ჯერ.
35 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
მწერების და მღრნელების...
ახალი უვნებელი და ეფექტური მეთოდი მწერებთან და თაგვებთან საბრძოლველად. აპარატი განდევნის ყველა მავნებელს:თაგვს,ვირთხას, ბუზს, კოღოს, ჭიანჭველასს, ფაროსანას და სხვებს. აპატარი მოქმედებს  50-60კვ.მ. მუშაობის პრინციპი: იგი გამოსცემს ულტრა ბგერებს რომელიც მოქმედებს მწერების ნერვულ სისტემაზე და უქმნის მათ არაკომპორტულ გარემოს,ხოლო ისინი ტოვებენ შენობას.ადამიანებისთვის და შინაური ცხოველებისთვის ულტრა ბგერები აღუქმელი ასევე არანაირ გავლენას არ ახდენს ტექნიკის მუშაობაზე.მუშაობს 220-ზე
30 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
საჩითილე მრავალჯერადი ...
საჩითილე მრავალჯერადი ჭიქა 12 ცალიანი
13 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: ჩერი
ამინოალექსინი
ამინოალექსინი  - კალიუმის ფოსფიდი, იმუნომასტიმულირებელი ეფექტი, ანტისტრესული ზემოქმედება, ფოსფორისა და კალიუმის ალტერნატიული წყარო, ზემოქმედება პათოგენებზე. გამოიყენება ფერტიგაციითა და ფოთლოვანი გამოკვებით.ამინოალექსინი ააქტიურებს სპეციფიურ პათოგენებს - ორიენტირებულ ცილებს, რომლებიც ამაღლებენ მცენარის გენეტიკურ მდგრადობას.ამინოალექსინის პრევენციული გამოყე-
ნება საშუალებას იძლევა პათოგენების შემოტევამდე აამაღლოს და შეინარჩუნოს ფიტოალექინისა და პათოგენის (ორიენტირებული ცილები) მაღალი დონე.შემადგენლობა:
ფოსფორი (P2O5)                       30,0 % w/wკალიუმი (K2O)                           20,0 % w/w
თავისუფალი ამინომჟავები           4,0 %
pH                                         5,0
სიმკვრივე                               1,4 მგამინოალექსინი® შეიცავს ექსკლუზიური ფერმენტატული ჰიდროლიზის მეთოდით მიღებულ თავისუფალ ამინომჟავებს.პრეპარატში ამინომჟავების არსებობა აფერხებს ფოსფიტის ჟანგვით პროცესს ფოსფატში გადასვლისას, რაც ამაღლებს ამინოალექსინის® სტაბილურობას სხვა უბრალო ფოსფიტებთან შედარებით.ამასთან, ამინომჟავები აძლიერებენ საკვები ელემენტების შეღწევადობას ფოთლებში - ამ
შემთხვევაში ფოსფიტების.პათოგენების შეტევისას (ბიოტური სტრესი) მცენარე სუსტდება დახდება მეტად მგრძნობიარე ტემპერატურული ცვლილებების, წყლის რეჟიმის დარღვევის,
ქიმიური ზემოქმედების და სხვა ნეგატიური ფაქტორების მიმართ. და პირიქით, აბიოტური სტრესებით დასუსტებული მცენარე ნაკლებად მდგრადია დაავადებების გამომწვევების შემოტევებისადმი. ამ შემ-თხვევაში,ამინოალექსინში® არსებული თავისუფალი
ამინომჟავები ეხმარებიან მცენარეს აბიოტური სტრესების დაძლევაში.აგროცენტრი ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში
50 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: აგროცენტრიაგროცენტრი
ტერრა-სორბ ფოლიარი
ტერრა სორბ ფოლიარი  გამოიყენება  სხვადასხვა სტრესული ფაქტორების დროს, ფოთლოვანი გამოკვებით  კომპლექსურად, სხვა თავსებად მკვებავებთან ერთად. ეფექტურია სეტყვის შემდგომ დაზიანებული ადგილების შეხორცებისთვის, მომენტალური  წაყინვების წინაპერიოდში წაყინვისგან დასაცავად ან უშუალოდ წაყინვის მეორე დღეს მიყენებული სტრესის მოსახსნელად.ტერრა-სორბ ფოლიარში შემავალი ამინომჟავების წყალობით ვითარდება უფრო მძლავრი და ღრმა ფესვთა სისტემა, რაც დადებითად აისახება ყინვაგამძლეობაზე,რეგენერაციის უნარზე და  საკვები ნივთიერებების შთანთქმაზე.მაღლდება შაქრებისა და პროლინის-ამინომჟავის შემცველობა,რაც პირდაპირ მოქმედებს ყინვაგამძლეობის ამაღლებაზე. ადრე გაზაფხულისათვის ტერრა-სორბი უზრუნველყოფს მცენარის სრულფასოვან აღდგენას ზამთრის შემდეგ, ინტენსიური ზრდის  საკვები ნივთიერებების შთანთქმას.გვალვების დროს და დამლაშებულ  ნიადაგებზე მცენარეებს ექმნებათ პრობლემები         ტენის შთანთქმისა და შენარჩუნების საქმეში რაც უფრო მაღალია უჯრედის წვენის ოსმოსური წნევა, მით უფრო მაღალია მცენარის უნარი შთანთქას ნიადაგიდან ტენი.;და უკეთესად შეინარჩუნოს იგი. ტერრა-სორბში მყოფი ამინომჟავები ამაღლებენ უჯრედის წვენის ოსმოსურ წნევას,რისი წყალობითაც  მცენარე იძენს თვისებას,უფრო აქტიურად შთანთქოს ტენი უფრო მშრალი ან დამლაშებული ნიადაგებიდან.აგროცენტრი ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში 
45 სწრაფი ნახვა
მიტანა მაღაზია: აგროცენტრიაგროცენტრი