ზომის გასაზრდელად დააჭირეთ სურათს
შეკითხვა გაქვთ?2 50 81 81მოგვწერეთ

თხევადი ბიოჰუმუსი 1ლ

ფასი:9.00
ID17546787
განთავსების თარიღი2020-09-10 10:42

 ბიოჰუმუსი - ეკოლოგიურად სუფთა, ორგანული, კონცენტრირებული, ნიადაგწარმონქმნელი სასუქია. ბიოჰუმუსი - არის ჰიბრიდული ჯიშის ჭიაყელის  „EISENIA FOETIDA“ს  მიერ, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ნაკელის გადამუშავებით მიღებული პროდუქტი. ბიოჰუმუსი წარმოადგენს შავი ფერის, ფხვიერ, სასიამოვნო სუნის მქონე მიწისმაგვარ მასას. მასში დიდი რაოდენობითაა წარმოდგენილი (25-35%) ჰუმინური ნივთიერებები, რომელიც განაპირობებს სასუქის მაღალ აგროქიმიურ და ზრდის მასტიმულირებელ თვისებებს.

 ყველა საკვები ნივთიერება დაბალანსებულ და მცენარისათვის ადვილად ასათვისებელ ფორმებშია წარმოდგენილი. მასში არ არსებობს პათოგენური მიკროფლორა, გელმინტების კვერცხები, სარეველას თესლები და მძიმე მეტალები. იგი მდიდარია სასარგებლო ბაქტერიათა მთელი კომპლექსით, რომლებიც ნიადაგში მოხვედრის შემდეგ იწყებენ სწრაფ გამრავლებას,  ბაქტერიოციდული, ფუნგიციდური, ფიტოჰორმო-ნალური და ანტიბიოტიკური ნაერთების შექმნას, რითაც ავიწროვებენ პათოგენურ მიკროფლორას. საბოლოო ჯამში ვიღებთ მრავალი გავრცელებული დაავადებებისგან თავისუფალ, ჯამრთელ ნიადაგს.

გამოყენების უპირატესობა

ბიოჰუმუსის ინტენსიური გამოყენების შედეგად ნიადაგზე და მცენარეზე  ვიღებთ სამი სახის ზემოქმედებას:

ფიზიკური:
· ზრდის ნიადაგის ტენიანობის შენარჩუნების თვისებას.
· ხელს უწყობს ნიადაგის აერაციას
· აუმჯობესებს ნიადაგის სტრუქტურას და ფხვიერებას
· ამცირებს ნიადაგის ეროზიას
· აადვილებს ნიადაგის დამუშავებას

ქიმიური:

· ზრდის ორგანული და არაორგანული საკვები ნივთიერებების რაოდენობას
· ძნელად ასათვისებელი ნივთიერებები გადაყავს ადვილად ასათვისებელ ფორმებში
· იცავს გრუნტის წყლებს მძიმე მეტალებით და რადიონუკლიდებით დაბინძურებისაგან
· ამცირებს ქიმიური სასუქების უარყოფითი მოქმედების ხარისხს
· ამცირებს სასუქების მოხმარების რაოდენობას იგივე მოცულობის მოსავლიანობის გარანტიით
· ზრდის ნიადაგის ბუფერულ ტევადობას, რომელის იცავს ნიადაგს და მცენარეს ქიმიური სტრესებისაგან

ბიოლოგიური:

· სტიმულირებას ახდენს ნიადაგის მიკროფლორის ზრდაზე და აჩქარებს ორგანული ნივთიერებების მინერალიზაციას
· მოქმედებს როგორც გადამტანი და სატრანსპორტო საშუალება საკვები ნივთიერების უჯრედში შესაღწევათ
· აძლიერებს უჯრედის სუნთქვით პროცესს
· აძლიერებს ფესვთაწარმოქმნას
· ამაღლებს თესლის აღმოცენების პროცენტულობას
· ზრდის მცენარეში მშრალი ნივთიერებების რაოდენობას
· ზღუდავს მძიმე მეტალების და რადიონუკლიდების შეღწევადობას მცენარეში
· ამცირებს ნიტრატებს მცენარის ნაყოფში
· ამცირებს ქიმიური სასუქების გამოყენების რაოდენობას
· აჩქარებს მცენარეთა ზრდას
· ამცირებს მცენარის განვითარების სავეგეტაციო პერიოდს
· აუმჯობებს პროდუქტის ხარისხს და ზრდის მათი შენახვის ხანგრძლივობას
· იმუნიტეტს უძლიერებს მცენარეს დაავადებათა წინააღმდეგ

            ბიოჰუმუსის გამოყენების ეკონომიური მხარე:

· 1 ტონა ბიოჰუმუსი 20ტონა ნაკელის ექვივალენტურია
· 3-5 ტონის შეტანით 1 ჰა ნაკვეთზე, მოსავლიანობას თითქმის აორმაგებს
· მუშაობს 4-5 წლის მანძილზე
· ამცირებს ქიმიურ და მინერალურ სასუქების გამოყენებას
· ამცირებს სატრანსპორტო ხრჯებს
· ამსირებს მუშა-დღეების რაოდენობას
· ქალაქის სკვერების და გაზონების ბიოჰუმუსით დამუშავებით გამოირიცხება გრუნტის ზედაპირის მოჭრა და უტილიზაცია
· მცირდება ტრანსპორტის გამონაბოლქვის უარყოფითი მოქმედება მცენარეებზე
· გამოიყენება ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიადაგის გასასუფთავებლად

ყოველივე ზემოაღნიშნული ეფექტი გარანტიას იძლევა ვაწარმოოთ და მივიღოთ მაღალ-ხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები. ასევე იზრდება პროდუქტის შენახვის ხანგრძლივობა და მცირდება დანაკარგი.

კიტრითესლის 12 საათიანი დალბობა. 20მლ პრეპარატი 1ლ წყალშიყოველკვირეული შეწამვლა 100მლ - 10ლ წყალში. პიკირების დროს მორწყვა 100მლ - 100ლ წყალში200-250გრ ბიოჰუმუსი ყოველი ნარგავის ძირში კარგად აურიოთ მიწაშიყოველკვირეული  შესხურებ მწვანე მასაზე. თვეში ორჯერ მორწყვა ყვავილობის და ნაყოფის ფორმირებისპერიოდში 100მლ - 10ლ წყალზე

პომიდორითესლის 12 საათიანი დალბობა. 20მლ პრეპარატი 1ლ წყალშიყოველკვირეული შეწამვლა 200მლ - 10ლ წყალში. პიკირების დროს მორწყვა 500მლ - 100ლ წყალში200-250გრ ბიოჰუმუსი ყოველი ნარგავის ძირში კარგად აურიოთ მიწაშიყოველკვირეული შესხურებ მწვანე მასაზე. თვეში ორჯერ მორწყვა ყვავილობის და ნაყოფის ფორმირების პერიოდში 200მლ - 10ლ წყალზე

მარწყვი---------ჩარგვის წინ ფესვებს ჩავალბობთ 24 სთ-ით. 50მლ პრეპარატი 1ლ წყალშიფესვების ძირში 150-200გრ ბიოჰუმუსი. და მოირწყას პრეპარატით 200მლ ხსნარი 10ლ წყალიმაისში ყოველი ბუჩქის ძირში 100გრ ჰუმუსი მულჩირებით. პრეპარატის რეგულარულად შესხურება

კარტოფილიდარგვის წინ ბოლქვებს ჩავალბობთ 1 სთ-ით ხსნარში 1ლ - 50ლ წყალში---------ჩარგვის წინ 150-200გრ ჩაიყაროს ბოლქვის ძირშიწამონაზარდი პერიოდულად დამუშავდეს ხსნარით

ხახვი, ნიორი, მწვანილითესლის ჩალბობა 24 საათით. 50მლ - 1ლ წყალში. შემდეგი შეშრობით---------1-2კგ ბიოჰუმუსი ყოველ 1გრძ/მ კვალში კარგად აურიოთ მიწაშიყოველკვირეული შესხურება მწვანე მასაზე. თვეში ორჯერ მორწყვა 150მლ - 10ლ წყალზე

ხეხილი---------ჩარგვის წინ ფესვებს ჩავალბობთ 24 სთ-ით. 500მლ პრეპარატ10ლ წყალში5კგ-დან 10კგ-მდე ბიოჰუმუსის ჩაყრა ორმოში მიწასთან ერთად. ნერგის სიდიდის მიხედვით.ვეგეტაციის და ნაყოფის ფორმირების დროს შეწამვლა. 200მლ პრეპარატი 10ლ წყალზე

ყვავილები, დეკორატიული მცენარეებითესლის ჩალბობა  12 საათით. ბოლქვების და ტუბერების 1-3 საათით. 20-30მლ - 1ლ წყალზე20მლ ექსტრაქტი 1ლ წყალში. ყოველკვირეული შესხურება100-200გრ ბიოჰუმუსი ყვავილების ძირში. 200-2000გრ. დეკ. ბუჩქების ძირში. 2-10 კგ ხეების ძირში. მიწასთან არეულიყოველკვირეული შესხურებამწვანე მასაზე. თვეში ორჯერ მორწყვა 200მლ - 10ლ წყალზე

გაზონები, სპორტული მოედნებითესლის პრეპარატით შესხურება (500მლ - 10ლ წყალზე) 250-300მლ ხსნარი 10კგ თესლზე---------1-3კგ ბიოჰუმუსი 1მ² ფართზე ქვიშასთან არეული.თოვლის დნობის შემდეგ და გაკრეჭვების დროს საღამოხანს მორწყვა თვეში ერთხელ პრეპარატი 1:50 წყალთან.

 

   

    

შეძენა
9.00
დარჩენილია 15 ც.
აირჩიეთ რაოდენობა
უფასო მიტანა
თბილისში 50.00 ლარის ზემოთ შენაძენზე
მიტანა თბილისში ფასი 4.00თარიღი 22 სექტემბერი
მიტანა რეგიონში ფასი 8.00თარიღი 23 - 28 სექტემბერი